UYGULAMA SINAV SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAVLARA KATILACAKLARA AİT LİSTE
  20.05.2021

  D U Y U R U

   

  T.C.

  SAMSUN

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

      Adalet Bakanlığı tarafından komisyonumuza verilen sınav izni doğrultusunda sözleşmeli zabıt katibi ve sözleşmeli icra katipliği uygulama sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

      1- Sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavına giren adaylardan kadro sayısının 15 x 3 katı ile tespit edilen 45 inci sıradaki aday 119 kelime yazmış ve 45 aday ile aynı kelimede yazan 46 ncı sıradaki aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. (118 kelime ile altında yazan adaylar başarılı olsalar dahi sözlü sınava girmeye hak kazanamamıştır.)

      2- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik görevlisi kadro sayısının 6 x 3 katı ile 18 kişi boy – kilo ölçümüne katılmış, boy – kilo şartını taşıyan adaylardan 10 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.

      3- Sözleşmeli Mübaşirlik kadro sayısının 2 x 3 katı ile 6 katı ile KPSS puanından en yüksekten başlamak üzere sıralama yapılmış 6 kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.

      4-Sözleşmeli icra kâtipliği uygulama sınavına giren adaylardan kadro sayısının 12 x 3 katı ile tespit edilen 36 ncı sıradaki aday 123 kelime yazmış 36 aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. (122 kelime ile altında yazan adaylar başarılı olsalar dahi sözlü sınava girmeye hak kazanamamıştır.)

      Adalet Bakanlığının 04/05/2021 tarihli duyurusu ile sözlü sınavların 24/05/2021 ve devam eden tarihlerde yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmiş olup;

      1- Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sözlü Sınavlarının 25/05/2021 Salı günü Saat 14:00’dan itibaren,

      2- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sözlü Sınavlarının 26/05/2021 Çarşamba günü saat 14:00’ dan itibaren,

      3- Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sözlü Sınavlarının 26/05/2021 Çarşamba günü saat 14:00’ dan itibaren,

      4- Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sözlü Sınavlarının 27/05/2021 Perşembe günü Saat 14:00’dan itibaren,

      Samsun Adliyesi 4. Kat Sınav Salonunda yapılacak olup, bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

      TEBLİĞ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 20/05/2021

   

  NOT :            

  • Uygulamalı sınava gelirken adayların TC Kimlik numarasını gösterir kimlik belgeleri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

   

  • Adayların COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde sınava katılacağı saatten 30 dk önceden hazır bulunmaları,  sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri ve maske takmak suretiyle sınav mahalline gelmeleri, sınav mahallinde maskelerini çıkarmaksızın bulunmaları gerekmektedir.

   

  • Tüm adayların öğrenim durumunu kontrol ederek düzeltilmesi gereken bir durum var ise komisyon başkanlığı ile iletişime geçilerek gerekli düzeltmenin yapılması

   

   

  - Sözleşmeli ZABIT KÂTİBİ Uygulama Sınavı Sonuçları ve Sözlü Sınava Katılacaklara ait Liste

    

  - Sözleşmeli İCRA KÂTİBİ Uygulama Sınavı Sonuçları ve Sözlü Sınava Katılacaklara ait Liste

   

  - Sözleşmeli KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ Sözlü Sınava Katılacaklara ait Liste

   

  - Sözleşmeli MÜBAŞİRLİK Sözlü Sınava Katılacaklara ait Liste

  Adres

  Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 İlkadım / SAMSUN

  Telefon

  0 (362) 311 55 00 - 311 56 00 - 311 57 00

  Fax No : 0 (362) 311 56 03

  E-Posta

  samsuncbsisaretadalet.gov.tr