Sözleşmeli Zabıt Katipliği, İcra Katipliği, Mübaşir,Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nihai Başarı Listeleri
  16.09.2021

  TC

  SAMSUN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

                    Komisyonumuzca 4/B sözleşmeli zabıt katipliği, icra katipliği, mübaşir ve koruma ve güvenlik görevlisi unvanında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları 26.05.2021 - 30.05.2021 tarihleri arasında yapılmış olup, nihai başarı listeleri aşağıda belirtilmiştir.

                    Bu itibarla; Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sonuç sorgulama ilânın en altında yer almaktadır. Başarı durumu asıl kazanan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Belirlenen sure içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayın sınavının iptal edileceği ve yerine puan sıralamasına gore yedek adaylardan yerleştirmeye başlanılacağı ihtar olunur.

                   İlgililere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak olup ilânen duyurulur. 16 / 09 / 2021

   

  Teslim Edilmesi İstenilen Belgeler:

  1-Mezuniyeti gösterir Öğrenim belgesinin aslı ya da onaylı bir örneği.
  2-Bilgisayar-Daktilo Sertifikası aslı ya da onaylı örneği. (Zabıt ve İcra Katipleri için, Adalet Mezunları hariç)
  3-Bilgisayar Dersinden başarılı olduğuna dair transkript. (Zabıt ve İcra Katipleri için, Adalet Mezunları hariç)
  4-Sağlık Beyanı Formu aslı (EK-1)
  5-2 adet biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş)
  6-Merkezi Sınav KPSS sonuç belgesi.
  7-Mal Bildirim Formu (EK-2)
  8-Klavye Tercih Formu aslı (zabıt ve icra katipleri için)
  9-Güvenlik Soruşturması Formu aslı (EK-3)
  10-Kimlik Fotokopisi
  11-Adli sicil ve arşiv kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir. Ad ve soyadı değişikliği durumuna eski ve yeni ad ve soyadlarını ayrı ayrı gösterecek şekilde alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.)

  13- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmadığına dair dilekçe (EK-4)

  14- Eş durum dilekçesi (EK-5)

  15- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devletten alınabilir. Askerlikten muaf ise muaf olduğuna dair belge ibraz edilecek)

  16- Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

   

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanı için ;

  Bu ilanın “Özel Şartlar “ başlıklı maddesinin C Bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;

  1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

  2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

  3) Göz : Körlük veya gece körlüğü olmamak,

  4) Kulak Burun Boğaz (KBB) : Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”

              Hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu.

   

   

  EKLER :

  1- Sağlık Beyanı Formu

  2- Mal Bildirim Formu

  3- Güvenlik Soruşturması Formu

  4- Mecburi hizmet yükümlülüğü olmadığına dair dilekçe

  5- Eş durum belgesi

   

   

  - Sözleşmeli Zabit Katipliği Sınav Sonuçlari için Tıklayınız...

  - Sözleşmeli Icra Katipliği Sınav Sonuçlari için Tıklayınız…

  - Sözleşmeli Mübaşir Sınav Sonuçlari için Tıklayınız…

  - Sözleşmeli Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Sınav Sonuçlari için Tıklayınız…

  Adres

  Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 İlkadım / SAMSUN

  Telefon

  0 (362) 311 55 00 - 311 56 00 - 311 57 00

  Fax No : 0 (362) 311 56 03

  E-Posta

  samsuncbsisaretadalet.gov.tr