SAMSUN SÜREKLİ İŞÇİ NİHAİ BAŞARI DUYURUSU
  15.07.2021

  TC

  SAMSUN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


   

  4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 04/03/2021-08/03/2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 17.03.2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılarak açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl aday ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiştir.

  Kura ile belirlenen adaylar 22.03.2021-26.03.2021 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığımıza evrak teslimi yapmıştır. 02.04.2021 tarihli ilanımız ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanmış olup adayların 06.04.2021 tarihinde sözlü sınavları yapılmıştır.

  Bu itibarla;

  Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sonuç sorgulama ilânın en altında yer almaktadır. Başarı durumu asıl kazanan olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri 30 / 07 / 2021 Cuma gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir.

  İlgililere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak olup ilânen duyurulur. 15.07.2021


   

  Teslim Edilmesi İstenilen Belgeler:

  - Mal Bildirimi (EK-1),

  - Diploma onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,

  - Kimlik fotokopisi,

  - Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi, muafiyete ilişkin belge veya tecil belgesi),

  - Askerlikten muaf olan adaylar için muafiyet raporunun fotokopisi,

  - Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (EK-2),

  -Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun

   bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

   - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (EK - 3)

    Ek:

    1.Mal Bildirimi

    2.Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe

    3.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

    4-Tercih Formu

     

     

     TC
     DOĞUM TARİHİ
     Güvenlik Kodu

     Sonuç

     Adres

     Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 İlkadım / SAMSUN

     Telefon

     0 (362) 311 55 00 - 311 56 00 - 311 57 00

     Fax No : 0 (362) 311 56 03

     E-Posta

     samsuncbsisaretadalet.gov.tr

     Adalet Bakanlığı Logosu