Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
SAMSUN ADLİYESİ

    T e l :   (0362) 311 55 00

                              311 56 00

                              311 57 00

    Faks : (0362) 311 56 03

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

    T e l :   (0362) 311 55 00

    Faks : (0362) 311 56 03

    E-mail: samsuncbs@adalet.gov.tr

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

CEZA MAHKEMELERİ NÖBET ÇİZELGESİ

EKİM-ARALIK 2018

TC
SAMSUN
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı
 
Sayı              :  79329591-2018 / 
Konu            : Nöbet
SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
                            Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca Kurban Bayramı tatilini de içerir mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde icra olunacak genel nöbet çizelgesi  aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
                            İlgililere tebliği rica olunur. 
      SULH CEZA HAKİMLİĞİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İCRA CEZA MAHKEMESİ
AĞIR CEZA MAHKEMESİ İHTİSAS AĞIR CEZA
MAHKEMESİ NÖBETİ
01/10/2018 - 07/10/2018 MURAT KOŞAN SAMET CAN MAHMUT KÜÇÜKOĞLU ABDULLAH KÜÇÜKKÖSE
MUHAMMET FATİH ARSLAN
MUSTAFA AYDIN
08/10/2018 - 14/10/2018 SAMET CAN MAHMUT KÜÇÜKOĞLU MURAT KOŞAN MUHAMMET FATİH ARSLAN
MUSTAFA AYDIN
FATMA SALLANTI
15/10/2018 - 21/10/2018 SENEM ATALAY SELMA ÇETİN FATİH AYDIN FATMA SALLANTI
ABDULLAH KÜÇÜKKÖSE
MUHAMMET FATİH ARSLAN
22/10/2018 - 28/10/2018 SELMA ÇETİN FATİH AYDIN SENEM ATALAY MUSTAFA AYDIN
MUHAMMET KAYA
FATMA SALLANTI
29/10/2018 - 04/11/2018 FATİH AYDIN SENEM ATALAY SELMA ÇETİN ABDULLAH KÜÇÜKKÖSE
MUHAMMET FATİH ARSLAN
MUSTAFA AYDIN
05/11/2018 - 11/11/2018 FATMA GÜLŞAH YILDIZ SEDA YURDAKUL ESRA ZORLU MUHAMMET KAYA
FATMA SALLANTI
ABDULLAH KÜÇÜKKÖSE
12/11/2018 - 18/11/2018 SEDA YURDAKUL ESRA ZORLU FATMA GÜLŞAH YILDIZ MUHAMMET FATİH ARSLAN
MUSTAFA AYDIN
MUHAMMET KAYA
19/11/2018 - 25/11/2018 ESRA ZORLU FATMA GÜLŞAH YILDIZ SEDA YURDAKUL FATMA SALLANTI
ABDULLAH KÜÇÜKKÖSE
MUHAMMET FATİH ARSLAN
26/11/2018 - 02/12/2018 SERHAT CAN ARAS HATİCE KARAKÖSE İSMAİL BAHADIR BENZEŞ MUSTAFA AYDIN
MUHAMMET KAYA
FATMA SALLANTI
03/12/2018 - 09/12/2018 HATİCE KARAKÖSE İSMAİL BAHADIR BENZEŞ SERHAT CAN ARAS ABDULLAH KÜÇÜKKÖSE
MUHAMMET FATİH ARSLAN
MUSTAFA AYDIN
10/12/2018 - 16/12/2018 İSMAİL BAHADIR BENZEŞ SERHAT CAN ARAS HATİCE KARAKÖSE MUHAMMET KAYA
FATMA SALLANTI
ABDULLAH KÜÇÜKKÖSE
   
  Kemal ALVER-27631
  Adalet Komisyonu Başkanı
           

GENEL NÖBET ESASLARI

Nöbetçi Hakimlerin sıralamasını gösterir cetvel yukarıda yazılı olduğu şekilde tanzim edilmiştir.

 

    1- Mesai saatleri içerisinde gelen evrak görevli Mahkeme tarafından neticelendirilir.

 

    2- Nöbet kurallarına, Komisyon Başkanlığımızın 13/04/2012 günlü ve 2012 / 809 Muh. Sayılı kararlardaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

 

    3- Hakimlerin mazeret ya da yıllık izin taleplerinin, Komisyon Başkanlığımızın 13/04/2012 günlü ve 2012 / 809 Muh. Sayılı kararlarındaki Hükümler gereğince değerlendirilecektir.

 

          a) Hakimlerin mazeret izin ya da yıllık için taleplerini, Nöbet haftalarını kapsamayacak şekilde istemeleri gerekmektedir.

 

          b) Hakimlerin mazeret izni ya da yıllık izin talepleri, Nöbet haftalarını kapsaması halinde, Komisyon Başkanlığımızın 13/04/2012 Tarih Ve 2012 / 809 Muh sayılı kararları da dikkate alınarak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 07/06/2011 tarih ve B.03.1. HSK.0.70.12.04- 010.06.02-185-2011 sayılı 3 nolu genelgesine göre, izne ayrılmalarına müsaade edilmeyecek, izin kullanma talepleri reddilecek, bu Şekilde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ret gerekçesi açıklanarak iletilecektir.

 

          c) Hakimlerin mazeret izninin acil vakayı gerektirir talebi halinde bu durumun ispatı ile mümkün olacaktır.

 

          d) Komisyon Başkanlığımızın 13/04/2012 günlü ve 2012 / 809 Muh. Sayılı kararlarına uygun olarak, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemeleri ile çelişmeyecek şekilde ortaklaşa düzenleyecekleri veya ayrı ayrı karşılıklı olarak verecekleri yazılı belge ile nöbet Haftalarının değiştirilmesi ve bu şekilde mazeret izni ya da yıllık izin günlerinin nöbet haftasını kapsamaması halinde "b" bendi içeriğindeki Hakimlerin mazeret izni ya da yıllık izin talepleri ancak kadro durumu da elverdiği takdirde değerlendirilerek karşılanmaya çalışılacaktır.

 

    4- 25/08/2014 – 01/03/2015 günleri arasındaki nöbet düzenlemelerinde, sağlık raporu, mazeret izni ya da yıllık izinlerin kullanılması dikkate alınarak, Komisyon Başkanlığımızın 13/04/2012 gün ve 2012/ 809 Muh. Sayılı kararları doğrultusunda nöbet düzenlemesi yapılmıştır.

 

İlgililere tebliği rica olunur.

 

    5- 6222 Sayılı Sporda Şiddet Düzensizliği Önlenmesine Dair Kanun kapsamanda işlenen suçlarla ilgili suçu işleyen kişinin yaşının 18 den büyük olması halinde Cumhuriyet savcısı İsmail ORAN' a .18 den küçük olması halinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali KARAASLAN 'a bildirim yapılacaktır.

 

    6- Nezarethane denetim günlerine ilişkin listede belirtilen tarihlerde ilgili Jandarma ve Emniyet' e ait nezarethane ve ifade alma odalarının mevzuata uygun işleyip işlemediği görev sorumluluk alanı itibariyle ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından nöbet süresi tarafından denetlenecektir.

 

HAVA DURUMU

SAMSUN

SİTEMİZİ
 

kişi ziyaret etmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←