Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
SAMSUN ADLİYESİ

    T e l :   (0362) 311 55 00

                              311 56 00

                              311 57 00

    Faks : (0362) 311 56 03

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

    T e l :   (0362) 311 55 00

    Faks : (0362) 311 56 03

    E-mail: samsuncbs@adalet.gov.tr

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

SAMSUN ROMATEM FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON HASTANESİ

   TARAFLAR

   Hizmet Veren Merkez : Romatem Fizik Tedavi ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

   Hizmet Alan Merkez : Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı

  SÖZLEŞMENİN KONUSU

   Madde - 1

  Samsun Cumhüriyet Başsavcılığı bağlı kurum çalışanı, üye, eş, çocuk, anne, baba, kardeşlerin genel sağlık hizmetleri.

  SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

   Madde - 2

  Sözlleşme kapsamı iki ayrı bölümden oluşmaktadır.

   1. Bölüm : Kurumun Hastaneye vereceği isim listesi kapsamı kişiler,

    Kurum çalışanı, eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerini hastaneye getirdiğinde kurum kimlik kartını hastane görevlisine ibra edip hizmet almaya başlayacaktır.

    2. Bölüm : Hastanenin sunacağı hizmet kalemleri ve ücretlendirme,

   * Hastalara muayene ücretlerinde %15 indirim uygulanacaktır (15 TL Katılım payı hariç).

    * Hastanemizde yapılşan Tetkik ve Radyolojik işlemlerde %15 indirim.

    * Hastane dışında anlaşmalı kurumlarda gerçekleştirilecek olan işlemlerde %15 indirim.

    * Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon fark ücretlerinde %15 indirim.

    * Yatarak tedavilerde cari günlük fiyat üzerinden günlük %15 indirim.

    * Sağlık güvencesi olmayan üye ve 1. dereceden yakınlarına cari fiyaıtlar üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

    * Herzaman randevu önceliği sağlanacaktır.

     FATURA ve ÖDEMELER

   Madde - 3

   Hasta ödemesi gereken ücretleri işlemin gerçekleeştiği zaman nakit ve ya kredi kartı ile kasaya öder.

   Madde - 4

   İşbu sözleeşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren başlayarak bir (1) yıl geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi süre sona ermeden bir (1) ay önce yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarda bir yıl daha uzatılmış olur.

   İşbu sözleşme çift nüsha olarak tanzim edilmiş olup, taraflarca 09.10.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe gireccektir. Sözleşmenin imzalı bir nüshası Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Hastanesinde kalacak, sözleşmenin imzalı diğer nüshası da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kalacak şekilde tanzim edilmiştir.

 

HAVA DURUMU

SAMSUN

SİTEMİZİ
 

kişi ziyaret etmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←